Hoe hoger de sterkte,hoe groter het potentieel om minder materiaal te gebruiken en dus hoe groter het potentieel om gewicht te besparen. Besparingen tot 40% kunnen worden bereikt; bij dikkere plaatdikten kan de besparing behoorlijjk significant zijn.

Hoogsterkte materialen zijn ook beter bestand tegen slijtage, hetgeen ook voor de nodige voordelen zorgt in sommige toepassingen. Het is mogelijk dat er meer sterkte vereist is in een ontwerp, en dit kan dan bereikt worden zonder de structuur verder te verzwaren.

Een vaak gehoorde commentaar is dat de vervormbaarheid vermindert wanneer de sterkte verhoogt. Maar een zeer goede vervormbaarheid kan behaald worden uit vele hoogsterkte staalsoorten en deze zouden overwogen moeten worden in het potentiële ontwerp.

Maak gebruik van het Gewichtsverlagend programma op deze website om te weten te komen welke potentiële gewichtsbesparingen u kunt behalen met Domex staalsoorten. Ondanks dat sterkere staalsoorten ook duurder zijn, wordt deze additionele kost ruimschoots gecompenseerd door de verminderde hoeveelheid staal die er nodig is voor de toepassingen. De materiaalselectie hangt dus af van de vereiste sterkte, de nood aan vervormbaarheid en een evaluatie van de totale kost.