• Milieuverklaringen voor producten
  • REACH: EC 1907/2006 inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën. REACH is een Europese richtlijn met voorschriften op het gebied van chemicaliën. SSAB is actief betrokken bij de implementatie van REACH en wij werken samen met andere bedrijven en handelsorganisaties aan het realiseren van een effectieve en consistente toepassing van de richtlijn.
  • Productspecifieke evaluaties van de levenscyclus
  • SSAB en uitstoot van kooldioxide
  • Duurzaamheidsrapporten van SSAB
  • Duurzaamheidsbeleid van SSAB