Voorbeelden van lasmethoden die kunnen worden gebruikt, zijn:

  • MAG-lassen (Metal Active Gas)
  • MMA-lassen (Manual Metal Arc)
  • TIG-lassen (Tungsten Inert Gas)
  • Plasmalassen
  • Booglassen onder water

Ook andere lasmethoden dan de bovenstaande kunnen uiteraard worden toegepast. Van de bovengenoemde methoden is MAG-lassen tegenwoordig de meest gebruikte lasmethode in de industrie. Een van de redenen hiervoor is dat MAG-lassen heel eenvoudig te automatiseren is (hoge productiviteit).

Statische sterkte van lasverbindingen

Om de vereiste reksterkte van de lasverbinding te bereiken, moeten zowel het lasmetaal als de HAZ (heat affected zone) voldoende sterk zijn. Meerdere factoren zijn van invloed op  de lasverbinding, bijv. het gebruikte vulmetaal (aansluitend of niet), de chemische samenstelling, de warmteaanvoer, de doorvoertemperatuur e.d. De sterkte van het lasmetaal (N/mm2) wordt voornamelijk bepaald door het vulmetaal, terwijl de sterkte van de HAZ min of meer wordt bepaald door de koelcyclus (Δ t8/5).