SSAB
Ten produkt został zastąpiony przez Strenx - www.strenx.com

STUDIUM PRZYPADKU

Lekkie naczepy ze stalowej blachy falistej

Lecitrailer

Wyższa ładowność i niższe koszty operacyjne – te dwie cechy charakteryzują nową naczepę opracowaną przez hiszpańską firmę LeciTrailer. Zaawansowana stal o wysokiej wytrzymałości w połączeniu z nowym podejściem do projektowania pozwoliły projektantom zmniejszyć ciężar naczepy o 15 procent, dzięki czemu ładowność naczepy wzrosła o kolejne 1000 kg. Naczepa firmy LeciTrailer została nominowana do nagrody Swedish Steel Prize 2009.

Po rozpoczęciu produkcji naczepy w najbliższej przyszłości, będzie ona interesującą nowinką w branży transportowej. Jest ona lekka i bardziej ładowna.
 
Użycie stali o wysokiej wytrzymałości okazało się kluczowe dla zmniejszenia ciężaru naczepy. W nowym projekcie wyeliminowano niektóre wzmocnienia poprzeczne. Zostało to osiągnięte dzięki nowemu sztywniejszemu podłożu złożonemu z trzech warstw. Spodnia warstwa to arkusz z zaawansowanej stali o wysokiej wytrzymałości o grubości 1 milimetra i minimalnej granicy plastyczności 1000 MPa. Kolejna warstwa to blacha falista ze stali tego samego gatunku. Stalowa blacha falista zapewnia podłodze sztywność skrętną i wytrzymałość. Warstwa górna składa się ze sklejki o grubości 9 milimetrów.

„Pomimo usunięcia wzmocnień poprzecznych podłoga jest wyjątkowo wytrzymała”, wyjaśnia Carlos Martin Lafuente, główny projektant w LeciTrailer. „Wykorzystaliśmy właściwości stali o wysokiej wytrzymałości, jednocześnie zmniejszając grubość warstwy materiału i zwiększając wytrzymałość”.

Wzmocnienia ramy podwozia

Nowy projekt zakładał także modyfikację dwóch wzmocnień ramy podwozia o długości ponad 30 metrów. Zostały one wykonane z walcowanej na gorąco blachy stalowej o bardzo wysokiej wytrzymałości i granicy plastyczności 700 MPa. Jest to znaczne udoskonalenie w porównaniu do wcześniej stosowanej stali o wytrzymałości 355 MPa. Grubość materiału została w tym przypadku zredukowana nawet o połowę. Wszystkie te zmiany doprowadziły do zmniejszenia ciężaru naczepy o 1000 kg czyli o około 15 procent.

Projektanci rozważali również zastosowanie aluminium, ale koszty w tym przypadku bardzo szybko wymknęłyby się spod kontroli. Wybór zaawansowanej stali o wysokiej wytrzymałości był najlepszym kompromisem pomiędzy zmniejszaniem ciężaru naczepy i kosztem jej produkcji.

Gotowa zmierzyć się z rynkiem

Podczas całego dwuletniego okresu opracowywania naczepy, firma LeciTrailer współpracowała z uczelniami, projektantami przemysłowymi i specjalistami w zakresie materiałoznawstwa pracującymi u dostawców firmy. Przed uruchomieniem produkcji LeciTrailer spodziewa się stopniowego wzrostu popytu na naczepę nowego rodzaju. Spółka zainwestuje w nowe urządzenia produkcyjne, w tym w nowoczesne spawarki laserowe, aby podołać spodziewanemu wzrostowi produkcji. Firma LeciTrailer będzie produkować około 40 naczep dziennie.

Naczepa o nowej konstrukcji otwiera drzwi do nowych rynków eksportowych. Koszty wysyłki naczepy były jak dotąd ograniczeniem. Obecnie jej nowy model można podzielić na części mieszczące się w kontenerach.

„Daje to nam zupełnie nowe możliwości rozwoju na rynkach eksportowych“, mówi Carlos Martin Lafuente, wyjaśniając dodatkowo dlaczego nominacja do nagrody Swedish Steel Prize jest dla firmy ważna.

„Jest ona niezbitym dowodem na to, że rozpoczynając prace nad projektem poczyniliśmy właściwe założenia. Jesteśmy dumni i zadowoleni z tego, że jesteśmy jedną z czterech firm nominowanych do tegorocznej nagrody”.

Streszczenie projektu

Wniosek

Naczepa

Przedsiębiorstwo

LeciTrailer

Marka

Domex

Usługi

Rozwiązywanie problemów

Kontakt

Anders Sörman

Project Manager Marketing

D +46 243 710 80
 

xltw%tzElyop}%s6%sz}xlyK%s%slm6nzxlyop}%s6%sz}xlyK%s%slm6nzxxltw%tzEtyqzK%s%slm6nzxtyqzK%s%slm6nzx