Wraz ze zwiększeniem poziomu wytrzymałości stali wzrasta potencjał użycia mniejszej ilości materiału, a tym samym zmniejszenia masy. Możliwe jest osiągnięcie nawet do 40% oszczędności – przy dużej grubości stali potencjał zmniejszenia masy staje się nadzwyczaj znaczący.

Bardziej wytrzymałe materiały zapewniają również większą odporność na ścieranie, co ma duże znacznie w pewnych zastosowaniach. Czasem wymagana jest większa wytrzymałość konstrukcji, a wtedy można ją osiągnąć bez zwiększania wagi konstrukcji.

Ogólnie rzecz biorąc, podatność na formowanie zmniejsza się wraz ze wzrostem poziomu wytrzymałości. Jednakże wysokie poziomy podatności na formowanie można osiągnąć z wielu gatunków stali o wysokich wytrzymałościach i trzeba brać je pod uwagę przy projektowaniu konstrukcji.

Wykorzystanie programu kalkulującego zmniejszanie masy (umieszczonego na tejże witrynie) wskazuje możliwe oszczędności dotyczące wagi, a wynikające z użycia dostępnych gatunków stali Domex. Mimo, że bardziej wytrzymałe gatunki są droższe, to powstałe koszty dodatkowe mogą zostać zrekompensowane z nadwyżką, ponieważ ilość wymaganej stali znacznie się zmniejszy. Decyzję o wyborze materiału należy podejmować, biorąc pod uwagę relację między oczekiwaną wytrzymałością, wymogami co do formowania, a przewidywanym całkowitym kosztem.