Podręcznik formowania, który jest rozszerzeniem rozdziału „Wytwarzanie” „Podręcznika blachy stalowej”, to zbiór cennych informacji dotyczących czynności przycinania i kształtowania materiału, ze szczególnym uwzględnieniem stali wysokiej wytrzymałości.

Podręcznik formowania

Zawartość:

  • Właściwości materiałowe
  • Przycinanie
  • Kształtowane
  • Plastyczność i zachowanie materiału
  • Narzędzia obróbki, powierzchnie i tribologia
  • Obróbka powierzchni i powłoka

Cena: 95 EUR