Te informacje mają na celu uproszczenie, udoskonalenie oraz przyśpieszenie procesu spawania. Dotyczą one zalecanych temperatur podgrzewania wstępnego oraz pośredniego, doprowadzanego ciepła, spawalniczych materiałów eksploatacyjnych, gazu obojętnego i innych. Postawiono sobie za cel umożliwienie każdemu użytkownikowi pełnego wykorzystania wyjątkowych własności stali Weldox i Hardox.

Temperatury podgrzewania wstępnego oraz warstwy pośredniej

Odpowiednia temperatura podgrzewania wstępnego oraz warstwy pośredniej zapobiega powstawaniu pęknięć wodorowych.

Wpływ składników stopu na wybór temperatury podgrzewania wstępnego oraz warstwy pośredniej

Unikalne połączenie składników stopu optymalizuje własności mechaniczne stali Weldox i Hardox. Połączenie to decyduje o temperaturze podgrzewania wstępnego oraz warstwy pośredniej podczas spawania stali, a na jego podstawie oblicza się wartość równoważnika węglowego. Wartość równoważnika węglowego jest zazwyczaj wyrażana jako CEV lub CET zgodnie z podanymi wzorami.

Użyte składniki stopów są wymienione w certyfikacie blachy, a ich zawartość jest wyrażona procentowo wg wagi w podanych formułach. Wyższa wartość równoważnika węglowego wymaga zazwyczaj wyższej temperatury podgrzewania wstępnego oraz warstwy pośredniej. Standardowe wartości równoważnika węglowego podano w kartach katalogowych produktu.

Temperatury podgrzewania wstępnego oraz warstwy pośredniej – równanie

Temperatury podgrzewania wstępnego oraz warstwy pośredniej – równanie